22

30


Vera, Veronika

31


Petronella, Pernilla

1


Gun, Gunnel

2


Rutger, Roger

3


Ingemar, Gudmar

4


Solbritt, Solveig

5


Bo

23

left

6

Sveriges Nationaldag
Gustav, Gösta

7


Robert, Robin

8


Eivor, Majvor

9


Börje, Birger

10


Svante, Boris

11


Bertil, Berthold

12


Eskil

24

13


Aina, Aino

14


Håkan, Hakon

15


Margit, Margot

16


Axel, Axelina

17


Torborg, Torvald

18


Björn, Bjarne

19


Germund, Görel

25

20


Linda

21


Alf, Alvar

22


Paulina, Paula

23


Adolf, Alice

24


left

25

Midsommardagen
David, Salomon

26


Rakel, Lea

26

27


Selma, Fingal

28


Leo

29


Peter, Petra

30


Elof, Leif

1


Aron, Mirjam

2


Rosa, Rosita

3


Aurora

Copyright © 2016 Almanackan.nu